Gorzelnia Wodynie
Nieruchomość tę, w skład której wchodził stary dwór, oficyny dworskie, młyn, kompleks stawów rybnych i lasów, a także zabudowania gospodarcze,
nabył od Felicjany Załuskiej w 1879 roku Jan Newelski dla swojego syna Wiktora Feliksa Newelskiego. Piastował on wysokie urzędy prawnicze i
postanowił zrezygnować z kariery prezesa Sądu Kryminalnego Guberni Radomskiej w Kielcach i, kiedy jako Radca stanu otrzymał ponownie w 1859
roku prawa nowego szlachectwa w Królestwie Polskim, zamieszkał razem z synem na wsi.
Początkowo dzierżawiony, a następnie zakupiony typowo rolniczy majątek ziemski Wodynie oparty głównie na hodowli i uprawie zbóż przekształca w
gospodarstwo przemysłowo-rolnicze. Buduje gorzelnię i wyposaża w nowoczesną linię produkcyjną, zapewniając rynek zbytu dla kartofli i zboża
uprawianych w majątku i przez okolicznych rolników. Dobrze prosperująca gorzelnia przestała pełnić swoją funkcję kilkanaście lat po odebraniu jej
rodzinie Newelskich przez władzę ludową w 1944 roku. W tym też roku, w oparciu o dekret o reformie rolnej wprowadzony przez władzę ludową,
właścicieli majątku Wodynie pozbawiono domu i całego gospodarstwa. Gorzelnia niepotrzebna nikomu przez lata niszczała. W końcu wyposażenie
sprzedano, cześć budynku przemieniono na mieszkania komunalne i działalność sportowo-usługową. Piwnice i pozostałe budynki gospodarcze,
których nikt nie potrzebował, przestały istnieć. Jednak solidnie zbudowany przez Jana i Wiktora Newelskich budynek gorzelni z 27-metrowym
kominem, na którym od czasu do czasu przysiadzie bocian, stoją dumnie na wzgórzu nie poddając się zakrętom historii.
Przez lata nieremontowany obiekt czekał na swoją kolejną szansę. Kiedy Urząd Gminy w Wodyniach wystawił budynek z otaczającym go terenem na
sprzedaż potomkini rodu Newelskich skorzystała z okazji i razem z córką postanowiły przywrócić mu nowe życie. Odkupiła ona rodzinną własność,
adaptując do nowej funkcji: miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich kochających historię i sztukę, przyrodę i zdrowy tryb życia zgodny z naturą
i poszanowaniem jej praw.
Z pomocą przyszła Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Biorąc udział w szkoleniach przez nią prowadzonych podjęto realizację operacji pn.:
"W zdrowym ciele zdrowy duch" mającą na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej. Otrzymano środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, które pozwoliły podjąć wyzwanie i uruchomić remont Starej Gorzelni otwierając szeroko drzwi starego, nikomu
niepotrzebnego budynku dla mieszkańców Ziemi Wodyńskiej i odwiedzających ją Gości.
Czas epidemii koronawirusa nie sprzyja takim wyzwaniom. Liczne ograniczenia odsuwają czas realizacji programu. Jesteśmy jednak optymistami z
burzą pomysłów i determinacją do ich realizacji. Wraz z p. Katarzyną Markiewicz zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

Katarzyna Markiewicz
nr tel.: 602-241-204
adres: Ogrodowa 4, 08-117 Wodynie
e-mail: izydory@gmail.com
Dobiega końca remont i zmiana funkcji budynku po starej dziewiętnastowiecznej gorzelni należącej do kompleksu gospodarczego Majątku Wodynie.